obrázek

ZŠ TGM Rajhrad

Havlíčkova ulice


Nové hřiště v provozu: článek


 

 

 

Dokončení rekonstrukce školního hřiště v ulici HavlíčkovaStaré školní hřiště, které již nesplňovalo požadavky
moderní školní tělesné výchovy a potřeby volnočasových
aktivit dětí a mládeže, bylo nahrazeno novým sportovním
areálem s umělým povrchem a s moderními sportovními
prvky. Nové sportoviště zkvalitní výuku na ZŠ TGM Rajhrad,
kterou navštěvují i žáci z okolních obcí a umožní
mimoškolní sportovní vyžití rajhradské mládeži i dospělým.
Stavba byla financována částečně z dotačních prostředků
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
a částečně z vlastních prostředků města. Stavba
byla v řádném termínu dokončena a začátkem června by
měla být zkolaudována. Pro mimoškolní využívání hřiště
různými sportovními skupinami je nutné nejdříve kontaktovat
ředitele školy PaedDr. Zdeňka Motlíčka a dohodnout
si příslušné termíny. Pro využívání hřiště s umělým
povrchem platí určitá specifická pravidla, která je nutno
dodržovat a která jsou obsažena v provozním řádu. Je
nutné se také řídit případnými pokyny správce.
Věřím, že nám všem bude nové hřiště dobře
a dlouho sloužit a že nebude poškozováno některými
nezodpovědnými jedinci a vandaly.

František Ondráček, starosta
Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.