obrázek

ZŠ TGM Rajhrad

Havlíčkova ulice


Zápis do 1. ročníku 4. února 2010
Informace pro rodiče k zápisu do 1. ročníku , který se koná ve čtvrtek 4. února 2010 od 14 do 17 hodin v budově školy na ulici Masarykova.Dle Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je podle § 22 odst. 3 „zákonný zástupce nezletilých žáků zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy a školského zařízení“. Podle §36 odst. 4 je „zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února“.

1. Pokud dosáhne dítě do 30. srpna 2010 šest let věku, dostaví se v doprovodu rodičů k zápisu, který škola vyhlásí v předem daném termínu. Rodiče předem vyplní žádost o přijetí (obdrží v MŠ), odevzdají ho v MŠ (pokud navštěvuje MŠ) a při zápisu jim bude vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

2. Pokud dosáhne dítě šest let věku od 1. září do 31. prosince 2010, může rodič požádat ředitelství školy o přijetí dítěte (žádost obdrží v MŠ – pokud ji navštěvuje), ale musí doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP), která přijetí doporučí. Dostaví se k zápisu a ředitelství školy pak rozhodne o přijetí.

3. Pokud rodič uvažuje o odkladu školní docházky, musí doložit doporučení k odkladu buď od pedagogicko-psychologické poradny nebo od odborného (dětského ) lékaře. Pak jsou dvě možnosti:

- v době zápisu má již rodič doporučení k odkladu od lékaře nebo z PPP. Dostaví se i s dítětem řádně k zápisu s vyplněnou žádostí o odklad (obdrží v MŠ – pokud ji navštěvuje) a doporučením a bude mu vydáno rozhodnutí o odkladu. Zároveň se pak dostaví k dalšímu zápisu i příští rok.

- v době zápisu rodič ještě nemá doporučení k zápisu od lékaře nebo z PPP. Dostaví se k zápisu, bude mu vydáno rozhodnutí o přijetí a učiteli nahlásí, že uvažuje o odkladu. Jakmile obdrží doporučení o odkladu , dostaví se na ředitelství školy (ulice Havlíčkova) nejpozději do 31. května 2010 a bude mu vydáno rozhodnutí o odkladu. Zároveň se pak dostaví k dalšímu zápisu příští rok.

4. Pokud dítě MŠ nenavštěvuje v Rajhradě, veškeré formuláře obdrží přímo u zápisu.

K zápisu vezměte prosím rodný list a přezůvky dítěte.

                                                                    Dr. Zdeněk Motlíček
                                                                            ředitel školyPřiložené soubory ke stažení:

1. 1. třída - informace.doc - 1. třída - informace.docAutor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.