obrázek

ZŠ TGM Rajhrad

Havlíčkova ulice


Úvodní slovo ředitele školySlovo úvodem

    

     Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad je škola s dlouholetou tradicí. Její význam je dán i tím, že je spádovou školou pro obce z nejbližšího okolí – Holasice, Opatovice, Popovice, Rajhradice a Syrovice.

     V tomto školním roce vyučujeme v 1.,2.,3., 6.,7., a 8. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Škola-základ života“. Tento program jsme vytvořili tak, aby co nejvíce odpovídal žákům celého mikroregionu a jejich uplatnění v budoucím životě. Ve zbývajících ročnících (4.,5., a 9. ) postupně dobíhá program „Základní škola“ č.j. 16 847/96-2. Ve výuce těchto ročníků budeme také uplatňovat vhodné prvky ze školního vzdělávacího programu, projektové  a skupinové vyučování.

     Hlavní prioritou školy je kvalitní výuka všech předmětů. Jako jedna z mála škol nabízíme výuku tří jazyků, a to angličtiny, němčiny a francouzštiny, o ruštinu zatím zájem příliš velký nebyl. Dalšími prioritami je informatika a hudební výchova. S ní se budeme i nadále podílet na kulturním dění v Rajhradě (vystoupení pro seniory, „Rajhrad hledá svoji star“).

     Základní škola se snaží získat část finančních prostředků z grantů a dotací. V uplynulém školním roce  byl zrealizován grant, na kterém jsme se podíleli společně s městem Rajhrad, a to generální rekonstrukce školního hřiště u budovy Havlíčkova. Sami jsme podali granty dva a oba byly schváleny. První z nich „Modernizace výuky na ZŠ Rajhrad“ právě probíhá a bude dokončen v březnu 2010 a druhý „Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad“ byl úspěšně zahájen v dubnu 2009, kdy proběhly přípravy a pořízení materiálu. Od září 2009 pak zahájilo školní poradenské pracoviště svoji vlastní činnost se žáky.

     Díky stále dobré spolupráci s MěÚ Rajhrad doznala naše škola mnoha dalších změn i po stránce oprav a údržby. Téměř všechny třídy jsou již vybaveny novým školním nábytkem. Ve školní jídelně byly umístěny nové jídelní sety a v šatnách nové uzamykatelné skříňky. Celý suterénní prostor tak dostal úplně nový rozměr a celý se rozjasnil.

Za podporu školy děkujeme všem sponzorům a dárcům a doufáme, že tento trend bude pokračovat i v budoucnosti. Jsme rádi, že rozvoj školství v Rajhradě není veřejnosti lhostejný.

 

                                                                                PaedDr.Zdeněk Motlíček

 
 
 

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.